unfiform

Nieuws SV AVRM

Wervingsfolder van de AVRM (de Reserve Militair)


(Bron: AVRM)

De reservist

Nederland kent beroeps- en reservemilitairen bij alle vier de krijgsmachtdelen. Veel beroepsmilitairen worden na hun dienstverlating reservist om de binding met Defensie te blijven behouden. Maar ook mensen zonder militaire achtergrond kunnen vaak reservist worden. Je krijgt dan natuurlijk wel eerst een Algemene Militaire Opleiding.

Bij de Koninklijke Landmacht kennen we onder meer het Korps Nationale Reserve (KNR). De Koninklijke Luchtmacht kent de Groep Luchtmacht Reserve (GLR). Ook de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee kennen reservisten.

Reservisten krijgen een contract aangeboden en verplichten zich om een bepaald aantal uren per jaar onder de wapenen te komen.

Dat kan zijn voor het op peil houden van de inzetbaarheid door oefening en opleiding of een daadwerkelijke inzet. Reservisten worden vaak ingezet ter ondersteuning van hun beroeps collega’s of om bijvoorbeeld op te treden als „oefenvijand“. Ook worden reservisten vaak ingezet bij ceremonies. Uitzending gebeurt alleen op vrijwillige basis.

De Algemene Vereniging van Reserve Militairen (AVRM) is een vereniging voor reserve militairen en voor hen die dat zijn geweest. De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de reservisten te behartigen, de saamhorigheid onder de leden van de vereniging te bevorderen, het bijdragen tot de instandhouding van een op haar taak berekende krijgsmacht en het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de krijgsmacht en de bevolking.

Als uw interesse door deze folder gewekt is, kunt u zich als lid opgeven door middel van het inschrijfformulier op de website. Ook kunt u op de site de activiteiten voor het komende jaar bekijken.

Ook als u geen reservist of beroeps militair bent, kunt u lid worden van de vereniging. U kunt dan echter aan bepaalde activiteiten niet deelnemen, zoals het schieten.

Dat is voorbehouden aan actieve reservisten.
Bent u dat niet en wilt u toch schieten?

Meldt u dan aan bij de Schietsportvereniging AVRM (SV AVRM)  www.svavrm.nl

De SV AVRM opereert momenteel nog voornamelijk in het zuiden van het land maar het bestuur van de SV heeft plannen om ook in de rest van Nederland op regionaal niveau te gaan schieten.

De AVRM houdt haar leden op de hoogte van activiteiten, ontmoetingen en deelname van sporters aan wedstrijden middels een nieuwsbrief.

De nieuwsbrief wordt elke twee maanden per e-mail toegestuurd. www.avrm.nl

Klik hier onder op de link, voor de complete tekst van de wervingsfolder van de AVRM - De reserve militair- (PDF)

https://avrm-site.e-captain.nl/bestanden/boekje-eindproduct.pdf

 

 

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

klik voor feedback
OSenseO-Sense
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren