unfiform

Nieuws SV AVRM

Gevolgen opschorten Escreener voor nieuwe aanvragers jachtakte/verlof

(Bron: NOJG)

Geachte NOJG-leden, 

Afgelopen vrijdag, 15 juli 2022, kreeg ik de brief onder ogen waarin onze Minister van Justitie & Veiligheid de Tweede Kamer mededeelt dat zij per direct het gebruik van de Escreener opschort. Een daadkrachtig besluit dat recht doet aan de uitkomst van het deskundigenrapport maar ook loon naar werken is voor degenen die zich de afgelopen jaren onverminderd zijn blijven inzetten voor úw rechten. De Escreener voor nieuwkomers wordt nu terug vervangen door het WM32 formulier zoals ook bestaande aktehouders dat altijd zijn blijven gebruiken.

Deze vervanging van instrumenten vraagt om een aanpassing van de Regeling Wapens en Munitie (RWM). De timing en uitwerking van dit besluit is wat ongelukkig waardoor en nu een KORTE vertraging ontstaat. Mede namens de NOJG ben ik direct aan de slag gegaan, ditmaal in goede samenwerking met politie, om te bezien of we een werkwijze mochten hanteren die deze onbedoelde vertraging zou wegnemen. Momenteel wordt daarover nog overleg gevoerd.

Mocht men niet tot een praktische oplossing kunnen komen, dan wordt verwacht dat de genoemde reparatie uiterlijk half september is gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2023 zal het ministerie van Justitie & Veiligheid een update geven aan de Kamer over de zoektocht naar een permanente oplossing. Dit staat dus los van de tussentijdse wijziging die nu in september verwacht wordt.

Wel ik wil u meegeven dat nieuwe aanvragers die de Escreener reeds met een ‘groen vlaggetje’ hebben afgerond hun aanvraag gewoon afgehandeld krijgen. Mensen die rood hebben gescoord zullen mee moeten in het nieuwe regime. Er bestaat een kans dat niet elke afdeling korpscheftaken al op de hoogte is van wat de gevolgen zijn deze recente ontwikkelingen. Mocht u tegen problemen aanlopen dan kunt u zich melden bij de NOJG en zullen zij uw vraag aan mij doorzetten.

Het bovenstaande is gebaseerd op de informatie zoals deze in dit nog prille stadium nu bij mij bekend is. Mochten er veranderingen optreden dan zal ik u hiervan op de hoogte brengen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rob Boom

Phoenix Advisory

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.