unfiform

KNJV nieuws

knjv

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is dé belangenbehartiger van jagers, voorjagers en wildbeheereenheden in Nederland
 1. BIJ12 heeft de FaunaschadePreventieKits (FPK’s) vernieuwd. Hierbij is vooral gekeken naar effectiviteit en gebruiksgemak. Maatregelen die de schadeveroorzakende diersoort niet voldoende verjagen of een hoge gewenningsgraad hebben, zijn verwijderd uit de FPK’s. Een nieuw onderdeel van de FPK’s is de praktische inzetbaarheid van de maatregelen. Vanaf 1 november 2024 toetst BIJ12 de genomen maatregelen aan […]

  Het bericht BIJ12 schrapt niet-effectieve verjaagmiddelen uit FaunaschadePreventieKits verscheen eerst op De Jagersvereniging.

 2. Dat je via een tekenbeet de ziekte van Lyme kunt oplopen is inmiddels algemeen bekend. Minder bekend is dat teken ook een TBE-infectie kunnen veroorzaken bij mensen. Dit is een hersen(vlies)ontsteking die veroorzaakt wordt door het tekenencefalitisvirus. Gelukkig komt dit nog maar heel weinig voor in Nederland, maar er wordt wel meer onderzoek gedaan naar […]

  Het bericht Jagers dragen bij aan onderzoek naar nieuwe tekenziekte verscheen eerst op De Jagersvereniging.

 3. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoek laten doen naar het beoordelen en monitoren van de psychische gesteldheid van particuliere wapenbezitters. Dit omdat het ministerie nog altijd op zoek is naar een geschikt beoordelingssysteem, nadat twee jaar geleden het gebruik van de e-screener werd opgeschort. Het rapport van het verkennend onderzoek van het Verwey-Jonker […]

  Het bericht Rapport eerste verkenning nieuwe monitoringstool psychische gesteldheid gereed verscheen eerst op De Jagersvereniging.

 4. Landelijke vrijstellingslijst blijft voorlopig intact De Tweede Kamer heeft vandaag over twee moties gestemd die van belang zijn voor de jacht en faunabeheer. De BBB-motie om vooralsnog geen uitvoering te geven aan de vorig jaar oktober ingediende motie Akerboom, die oproept ‘zo snel mogelijk’ de houtduif, zwarte kraai en kauw van de landelijke vrijstellingslijst te […]

  Het bericht Motie Akerboom opgenomen in stelselherziening faunabeheer verscheen eerst op De Jagersvereniging.

 5. De Provinciale Staten van Utrecht hebben woensdag 19 juni tijdens de bespreking van de SV Kadernota 2025-2028 een motie van de SGP voor een ‘duurzame definitie van de Staat van Instandhouding’ aangenomen. De SGP wil geen strengere richtlijnen voor de Staat van Instandhouding dan de Europese regelgeving opdraagt. De motie werd breed ondersteund, ook door […]

  Het bericht Motie aanpassing definitie Staat van Instandhouding aangenomen in Utrecht verscheen eerst op De Jagersvereniging.

 6. De Europese Natuurherstelwet gaat er uiteindelijk toch komen. Afgelopen maandag 17 juni stemden de ministers van milieu uit de 27 lidstaten over de wet, nadat Oostenrijk had aangegeven het plan toch te zullen steunen. Met de wet wil de Europese Commissie (EC) de natuur in Europa herstellen. De agrarische sector was fel tegenstander van de […]

  Het bericht Europese Natuurherstelwet komt er toch, FACE ziet kansen verscheen eerst op De Jagersvereniging.

 7. Afrikaanse Varkenspest in het Duitse Hessen Impact en maatregelen voor jagers in Nederland Er is een met Afrikaanse Varkenspest (AVP) besmet wild zwijn gevonden op 15 juni j.l. in Hessen, Duitsland, vlakbij Frankfurt am Main. Rondom de vindplaats is een zone van vijftien kilometer ingesteld, waarin het verboden is te jagen en waarin gezocht wordt […]

  Het bericht Afrikaanse Varkenspest in het Duitse Hessen verscheen eerst op De Jagersvereniging.

 8. Afgelopen week werden meer details bekend over de formatie van het kabinet-Schoof. Zo werd eerst bekend welke ministeries naar welke partijen gingen, daarna druppelden de namen van nieuwe ministers binnen. Veranderingen: ook al is overeengekomen dat het ambtenarenapparaat kleiner moet worden, wordt het aantal ministeries uitgebreid van 12 naar 15. Ook is een verandering in […]

  Het bericht Formatie en ministersposten verscheen eerst op De Jagersvereniging.

 9. Tussen 6 en 9 juni vonden in 27 Europese Unie lidstaten de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) plaats. De uitslag maakt duidelijk dat het EP rechts-conservatiever zal worden dan voorgaande jaren. Of dat voor jagers een goede zaak is, zal per dossier afgewogen moeten worden. Wat cijfers: De opkomst voor deze EP verkiezingen waren […]

  Het bericht Europese Parlementsverkiezingen: wat betekent de rechtse wending voor jagers? verscheen eerst op De Jagersvereniging.

 10. Rolf Overdiep is met unanieme steun van de Ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging op 11 juni jl. gekozen als nieuwe voorzitter van de vereniging. Ook de twee kandidaten voor de Raad van Advies en een nieuw bestuurslid, die in dezelfde Ledenraadsvergadering door de vertrouwenscommissie werden voorgedragen, konden rekenen op brede steun van de Ledenraad. […]

  Het bericht Rolf Overdiep nieuwe voorzitter Jagersvereniging verscheen eerst op De Jagersvereniging.

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.