Nieuws

Tarieven wapen verloven

(Bron: KNSA)

Voor het verkrijgen van een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens (WM4) moet € 138,20 (€ 192,65 inclusief afname

e-sceener) worden betaald, ongeacht het aantal vuurwapens dat op het verlof is vermeld.

Voor het verlengen van een verlof wordt:

€ 68,20 in rekening gebracht en een wijziging op het verlof – zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen – wordt met € 30,00 € 15,00 belast.

Deze bedragen zijn vastgesteld in de Regeling wapens en munitie, artikel 50. In datzelfde artikel, onder a, lid 2, is een bepaling opgenomen dat de vergoeding bij een combinatie – bijvoorbeeld het verlengen van een privé- en een verenigingsverlof – meer dan het bedrag dan verschuldigd zou zijn voor dat deel van de combinatie waarvoor de hoogste vergoeding geldt, in rekening wordt gebracht.

Die extra bepaling in artikel 50a, lid 2 van de Regeling houdt in dat bij gelijktijdige verlenging van een tweede verlof door éénzelfde persoon voor dat tweede verlof slechts de administratieve kosten (€ 30,00 € 15,00 ) in rekening gebracht worden; dus 1 maal 
€ 68,20 en 1 maal € 30,00 € 15,00 .

PS: De KNSA heeft tot nu toe wel weten te bereiken dat voor de in artikel 50a onder c en d genoemde wijzigingen, voor zo ver het afschrijving of bijschrijving van een wapen betreft, geen € 30,00 maar € 15,00 in rekening gebracht wordt, in afwijking van de publicatie in de Staatscourant.
Dat is overeengekomen met de Nationale Politie.

knsa

Binnenschietbanen per 1 juli 2020, onder voorbehoud, weer open

(Bron: KNSA)

Het Nederlandse kabinet heeft besloten dat sportverenigingen met binnensport-accommodaties (en dus ook schietsportverenigingen) per 1 juli 2020 weer open mogen. Dat is een versoepeling ten opzichte van de eerdere routekaart van het kabinet, waarin was vastgesteld dat binnensporten pas vanaf 1 september 2020 zouden zijn toegestaan. Deze openstelling geldt wel onder het voorbehoud dat de verspreiding van het coronavirus in Nederland eind juni nog onder controle is. Het kabinet kan dus alsnog in de loop van juni besluiten om de openstelling per 1 juli nog geen doorgang te laten vinden.

De KNSA is zeer verheugd met dit besluit omdat veel schietsportverenigingen en sportschutters weer snakken naar het beoefenen van de schietsport in hun vertrouwde omgeving. Een intensieve lobby van alle sportbonden waaronder de KNSA, verenigd in de landelijke sportkoepel NOC*NSF, heeft tot dit resultaat geleid. Uiteraard zal de openstelling, als die op 1 juli doorgaat, onder restricties moeten plaatsvinden, zoals: minimaal 1,5 meter afstand behouden, het beschikken over een goede luchtverversing, een reserveringssysteem en voorlopig geen wedstrijden. Het kabinet zal in de komende tijd nog nadere voorwaarden voor deze openstelling bekend maken. De openstelling geldt dan onder die uitdrukkelijke voorwaarden.

In de komende tijd zal de KNSA via haar geëigende kanalen, de schietsportverenigingen nader informeren over de wijze waarop zij hun accommodatie dan het beste weer open kunnen stellen, alsmede de daarvoor vereiste model protocollen beschikbaar stellen.

Sportkantines eveneens per 1 juli 2020 open

Gelijktijdig met het besluit om de binnensportaccommodaties weer open te stellen per 1 juli, heeft het kabinet tevens besloten om ook de openstelling van sportkantines per 1 juli 2020 toe te staan, onder hetzelfde voorbehoud als geldt voor de openstelling van de binnensportaccommodaties. Daarmee wordt het voor alle verenigingen – dus ook voor schietsportverenigingen die over buitenbanen beschikken die reeds opengesteld waren en die hun kantine nog dicht moeten houden - mogelijk om hun sportkantine per 1 juli 2020 weer te openen. Ook voor deze openstelling zal de KNSA de komende tijd model protocollen beschikbaar stellen, teneinde op een zorgvuldige en verantwoorde wijze de sportkantines weer in gebruik te kunnen nemen.

knsa

Hier zou de focus moeten liggen. Illegale wapens.

(Bron: De Gelderlander)

Zelfs terroristen shoppen hun wapens in Nederland: voor een prikkie is alles te koop.

Pistolen, mitrailleurs, handgranaten. Voor een prikkie is alles in Nederland te koop.
Zelfs terroristen shoppen hier hun wapens. 
Bij ons is het gemakkelijk en de straffen zijn laag. 

Reeds eerder publicatie: Al decennia laat de politie de illegale vuurwapenhandel versloffen.

https://www.gelderlander.nl/home/elke-dag-twee-schietpartijen-in-nederland-politie-laat-aanpak-illegale-wapens-versloffen~a32cf0c5/

Lees hier onder het complete artikel in De Gelderlander:  Zelfs terroristen shoppen hun wapens in Nederland: voor een prikkie is alles te koop.

www.gelderlander.nl/arnhem/zelfs-terroristen-shoppen-hun-wapens-in-nederland-voor-een-prikkie-is-...

Phoenix-Advisory: Adviseur wapenbeleid & beheer

Rob Boom: Adviseur wapenbeleid & beheer

Met Phoenix-Advisory ondersteun ik bedrijven, stichtingen en verenigingen op dossiers die raken aan de Wet Wapens en Munitie.
Opdrachten variëren van problemen in de dagelijkse bedrijfsvoering tot complexe grootschalige beheersvraagstukken.

Daarnaast ben ik als schrijvend docent en examinator verbonden aan de politieacademie.
Ik kan daarbij putten uit 20 jaar ervaring als zelfstandig ondernemer in de (buiten)sport en wapenhandel.

Momenteel opereer ik landelijk waarbij ik samenwerk met diverse ministeries, politie, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties.
Praktische probleemaanpak van de werkvloer tot aan Den Haag en Brussel.
 

Namens de Verenigde Vakspecialisten Jacht en Schietsport (VVJS) is Phoenix Advisory aangewezen om de branche belangen te vertegenwoordigen In Den Haag en Brussel.
Samen waken we over een prachtig ambacht en dienen we 80.000 gepassioneerde schuters, jagers en verzamelaars.

Website: https://phoenix-advisory.eu/

Phoenix-Advisory

Meer artikelen...

 1. Nieuw aanvraagformulier VOG per 1 juni 2020
 2. CDA stelt Kamervragen over stilleggen bijschrijven van wapens
 3. Afdelingen korpscheftaken bereiden hervatting werkzaamheden voor
 4. Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid
 5. De werkzaamheden bij de Politie Korpscheftaken KCT wordt hervat
 6. Petitie ondertekenen: Binnenschietbanen zo snel mogelijk open
 7. Afdelingen Korpscheftaken binnenkort weer open
 8. Welke soorten wapens zijn verboden?
 9. Verenigde Vakspecialisten Jacht & Schietsport VVJS
 10. KCT 11 mei weer open? Brief VVJS aan Ministerie van Justitie en Veiligheid, en de Nationale Politie
 11. Schietsportverenigingen met buitenbanen weer open, binnenbanen dicht tot 1 september
 12. Schieten met 9 mm en .45 ACP handvuurwapens...
 13. Opsomming van de wapenzaken per provincie in Nederland
 14. Wapenbranche overweegt claim tegen politie om dicht loket
 15. Let op: Corona boete en een aantekening op je strafblad!
 16. Hoe werkt het Glock 17 -9mm- semiautomatisch pistool
 17. De werking van de Fal en het Kalasjnikov AK-47 aanvalsgeweer
 18. Hoe werkt een semi auto, burst en full auto functie bij een AR-15/M16
 19. Schietsportverenigingen blijven grotendeels gesloten
 20. Scherpschutters proef pistool met de Glock 17 - 9 mm
 21. Schieten met Accuracy International AW sniper .300 win mag
 22. 1,5 meter schietsportbeoefening
 23. Wapenvergunningen tijdens coronacrisis automatisch verlengd -Reformatorisch Dagblad-
 24. Wilt U de SV AVRM sponseren?
 25. Emblemen van de krijgsmacht
 26. Pro Tip: Understanding Parallax | Shooting USA
 27. Besloten Facebook Privé groep SV AVRM - Meld je aan -
 28. Sluiting schietsportverenigingen in ieder geval t/m 28 april 2020
 29. Algemene leden vergadering SV AVRM verschoven
 30. Tijdens coronacrisis worden verloven verlengd
 31. Niet-verlengde jachtaktes krijgen verlengingsbesluit
 32. Schieten met de Bushmaster AR-15 .223R
 33. Sociale Media kanalen SV AVRM
 34. DIT WAS 2019 🦅🔥 | 11 Luchtmobiele Brigade
 35. Wedstrijden en activiteiten KNSA tot 1 juni 2020 afgelast
NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

klik voor feedback
OSenseO-Sense
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren