Nieuws SV AVRM

VERLENGING LANDELIJKE COVID-19 MAATREGELEN KORPSCHEFTAKEN

(Bron: Politie)

Gelet op bovengenoemde verlenging zal de huidige handelswijze van de afdeling Korpscheftaken t/m 9 februari ook ongewijzigd blijven.

Kort samengevat zijn contacten in persoon, anders dan strikt noodzakelijk, niet mogelijk.
Dit betekend dat een deel van onze werkzaamheden tijdelijk niet (volledig) uitvoerbaar zijn.
Voor andere werkzaamheden zal, daar waar mogelijk, naar een passende oplossing gezocht worden.
U kunt telefonisch of per e-mail contact zoeken met onze afdeling voor overleg betreffende de eventuele mogelijkheden.

OPSCHORTEN VERLENGEN JACHTAKTEN;
Vanwege de verlenging van de maatregelen zijn wij genoodzaakt reeds gemaakte afspraken voor het verlengen van de jachtakten t/m 9 februari af te zeggen.
U zult hierover telefonisch benaderd worden.
Het inplannen van nieuwe afspraken zal tot nader bericht ook niet meer mogelijk zijn.
Op dit moment is nog niet bekend wanneer de verlenging van de jachtakten wel weer mogelijk zal zijn en op welke wijze dat dan zal gebeuren.
Zodra hier meer over bekend is zal dat opnieuw gecommuniceerd worden.

Team Korpscheftaken
Politie

Politie KCT: Update betreffende de COVID-19 maatregelen

(Bron: Politie)

Ten behoeve van de verlenging van de jachtakten zullen op korte termijn de eerste brieven gestuurd worden met informatie om vanaf 20 januari weer digitaal een afspraak in te plannen voor het in persoon verlengen van uw akte en overige documenten.
Dit uiteraard indien de omstandigheden dat ook toelaten. Mochten reeds gemaakt afspraken toch geen doorgang kunnen vinden worden deze uiteraard afgebeld.
Het bijschrijven (en afschrijven) kan digitaal plaats vinden door uw verzoek naar het mailadres van onze afdeling te sturen.
De nieuwe documenten zullen dan per post toegezonden worden. Onkosten worden dan geïnd op het moment dat persoonlijk contact weer mogelijk is en de wapens getoond worden.
Voor alle overige zaken is de situatie momenteel nog onveranderd. Persoonlijk contact is alleen mogelijk indien strikt noodzakelijk. Voor dringende zaken kunt u uiteraard nog steeds contact opnemen met de afdeling voor overleg.
Behandeling van reeds eerder ingediende 1e aanvragen worden tot nader bericht uitgesteld.
Mocht u een nieuwe 1e aanvraag willen indienen kunt u telefonisch contact opnemen met onze afdeling om navraag te doen naar de mogelijkheden op dit moment.
Als er nieuwe wijzigingen zijn in het beleid zal dit uiteraard wederom op deze pagina bekend gemaakt worden.
Dank voor uw begrip en medewerking.

Team Korpscheftaken.
politie

Voortgang van het traject inzake verdere herziening van de Wet wapens en munitie

(Bron: Rob Boom)

Via onderstaande link kunt u de brief lezen, welke de minister van Justitie heeft geschreven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Voortgang van het traject inzake verdere herziening van de Wet wapens en munitie, klik HIER.

Bekijk ook zeker Onderwerp 4: (De minister blijft volharden in het gebruik van de E screener bij elke verlof verlenging.)

Onderwerp 4; lastenverlichting (oa van 1 naar 3 jaar)

Het is wenselijk om (bureaucratische) administratieve lasten terug te dringen in het proces van aanvraag, toetsing en toezicht die niet bijdragen aan het hoge veiligheidsniveau.

Ik ga verkennen of en onder welke voorwaarden de lasten kunnen worden teruggedrongen. 
Het verlengen van de geldigheidsduur van wapenvergunningen is in beeld om de administratieve lasten terug te dringen.

Ik ga verkennen op welke termijn en onder welke voorwaarden de geldigheidsduur van wapenvergunningen van één naar drie jaar kan worden verlengd.
Het afnemen van de e-screener bij Pagina 5 van 6 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Datum 18 december 2020 Ons kenmerk 3076587 elke (verlengings)aanvraag is in ieder geval een van de voorwaarden om de geldigheidsduur te verlengen.

phoenix-advisory

KCT Politie: WEDEROM STOP KLANT-CONTACTEN

(Bron: Politie)

Geachte klanten,

Zojuist hebben wij bericht ontvangen dat landelijk is besloten dat wij als afdeling Korpscheftaken wederom genoodzaakt zijn te stoppen met alle persoonlijke contacten. Dit uiteraard in verband met het COVID-19 virus, de hernieuwde lockdown en strengere regelgeving.
Momenteel worden alle reeds gemaakte afspraken voor de komende tijd dan ook afgezegd.
Op dit moment bekijkt men nog hoe om te gaan met het in ontvangst nemen van stukken, uitreiken daarvan, eerste aanvragen en meer.
Dit is momenteel nog niet bekend, hierover informeren heeft dan ook nog geen zin, graag nog even geduld.
Indien er meer bekend is zal dit uiteraard weer op deze pagina bekend gemaakt worden.

De verloven die eind deze maand en eind januari hun geldigheid verliezen zullen, zoals reeds eerder bekend gemaakt, in ieder geval nog per schriftelijk besluit verlengd worden.
Hoe de verlenging van de jachtakten zal gaan gebeuren is nog niet bekend. Ook hierover volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie.
Wij danken voor uw geduld en medewerking in deze en hopen op uw begrip.

Delen van dit bericht binnen uw netwerk is uiteraard toegestaan en waarderen wij.

Team Korpscheftaken
 
politie

Nieuwe lockdown: binnen-schietbanen moeten sluiten

(Bron:KNSA)

Het kabinet heeft per 15 december 2020 in Nederland een lockdown afgekondigd die in ieder geval tot 19 januari 2021 duurt. Voor de sport betekent dit dat voor een periode van vijf weken binnen sporten niet is toegestaan en dus ook alle schietsportverenigingen met binnen-schietbanen hun deuren moeten sluiten.

Buiten-schietbanen:

Omdat buiten sporten nog wel is toegestaan, kunnen de buiten-schietbanen open blijven. Dat is echter alleen mogelijk onder strikte voorwaarden en dat zijn de volgende: 

 • te allen tijde moet 1,5 meter afstand tot elkaar in acht worden genomen
 • de kantine, kleedkamers en douches moeten dicht blijven
 • er moeten duidelijke trainingstijden worden vastgesteld en bij voorkeur een reserveringssysteem worden gebruikt, zodat sportschutters zich bij het bezoek aan de vereniging beperken tot de schietsportactiviteit, en direct daarna de accommodatie weer verlaten
 • kampioenschappen en wedstrijden zijn niet toegestaan (een interne competitie in de vorm van een laddercompetitie is geen bezwaar)

Voor die verenigingen die beschikken over een buiten-schietbaan die open mag blijven, heeft de KNSA samen met NOC*NSF, met die maatregelen en voorschriften model-protocollen opgesteld. Voor de meest actuele versie van het algemeen protocol ‘verantwoord sporten’van NOC*NSF zie de website van NOC*NSF http://nocnsf.nl/sportprotocol.

Het schietsport-specifieke protocol voor buiten-schietbanen (versie 8.0) is te vinden op de website van de KNSA onder: https://www.knsa.nl/downloadcenter/corona-modellen.

knsa

Meer artikelen...

 1. Update: Sluiting schietbanen door lockdown tot minimaal 19 januari 2021
 2. Verlengingen wapen verloven KCT
 3. Deskundigenbericht voor e-screener
 4. Terugkeer lockdown verandert niets voor de schietsport
 5. Contributie SV AVRM 2021
 6. Geen controle op verplichte interne competitie
 7. Maatregelen i.v.m. coronacrisis blijven van kracht tot medio december 2020
 8. Reactie Jagersvereniging op antwoorden minister Kamervragen over e-screener
 9. Minister Grapperhaus beantwoordt Kamervragen CDA over de e-screener
 10. Mondkapjes op schietbaan Venray SSV Remington
 11. E-screener evaluatie rapport van TNO en werk instructie aan politie
 12. Gevolgen gedeeltelijke lockdown voor de schietsport
 13. Verplichte mondkapjes voor de mensen die een afspraak hebben bij de afdeling Korpscheftaken
 14. Brochure kruitopslag
 15. Nieuwe corona maatregelen SV Stein
 16. Verlenging vergunningen en verloven Politie Limburg
 17. Nieuwe corona maatregelen SV de Flint Belfeld (update 03-10-2020)
 18. Sportkantines dicht
 19. Overlijden van ons lid Eduard Rodigas
 20. CDA stelt Kamervragen over de e-screener na rechterlijke uitspraak
 21. Jagersvereniging in gelijk gesteld in rechtszaak e-screener: korpschef moet nieuwe jager tóch onmiddellijk jachtakte verlenen
 22. Extra corona maatregelen schietlocatie SV De Flint - Belfeld
 23. Overlijden van ons oud lid Theo Vervoort
 24. Tijdens coronacrisis worden verloven verlengd middels een verlengingsbesluit
 25. Schieten met de SIG 550
 26. Schieten met de SIG 516 CQB
 27. Schieten met de Heckler & Koch MR-223
 28. Schieten met de Armalite AR-10
 29. Schieten met de Heckler & Koch G3
 30. Schieten met de FN FNC
 31. Interessant nieuws uit Tsjechië?
 32. E-screener voor nieuwe aanvragen
 33. Totaaloverzicht KNSA gereglementeerde disciplines
 34. Uitleg wetswijziging 2019 als gevolg van implementatie EU-richtlijn van 2017
 35. Lijst met kenmerken van wapens die voor de beoefening van de schietsport ongewenst zijn
NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

klik voor feedback
OSenseO-Sense
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren