Nieuws SV AVRM

AVRM najaars actie: gratis lidmaatschap tot 1 januari 2023

(Bron: AVRM)

Actie: Bij aanmelding als lid in november of december 2021 is het lidmaatschap van de AVRM gratis tot 1 januari 2023. (Dus niet van de SV AVRM!)

Aanmelding als lid kan via: Ik wil lid worden van de AVRM

AVRM

Chris van Dam is aangesteld als voorzitter van de commissie die een advies gaat uitbrengen over een nieuwe Wet Wapens en Munitie

(Bron: Rob Boom)

Zojuist is bekend geworden dat Chris van Dam is aangesteld als voorzitter van de commissie die een advies gaat uitbrengen over een nieuwe Wet Wapens en Munitie.

We hebben Chris natuurlijk even moeten missen maar ik spreek denk ik namens veel betrokken partijen als ik zeg dat ik blij ben dat hij weer in beeld is.

De Wet Wapens en Munitie (WWM) is een wet die inmiddels sterk verouderd is en een grondige revisie behoefde, iets waar ik namens een groot aantal stakeholders al lang aandacht voor vraag. Ik kijk dan ook met vertrouwen naar het verdere verloop van dit traject.

Complimenten aan de medewerkers van het Ministerie van Justitie & Veiligheid die met Chris van Dam de juiste man hier de kar laten trekken! Een stevige keuze. Richting de andere betrokken partijen een duidelijk signaal om de hernieuwde samenwerking op constructieve wijze voort te zetten! We gaan een interessante tijd tegemoet.

Chris gefeliciteerd, Stakeholders gefeliciteerd, Ministerie van J&V hulde!

Chris van Dam

Nieuwe Corona maatregelen bij schietbaan SV De Flint

(Bron: SV De Flint)

Lees hieronder de nieuwe Corona maatregelen die gelden bij schietbaan SV De Flint in Belfeld, lees vooral ook het horeca/kantine gebruik en het verplichte geldige coronatoegangsbewijs.

sv de flint

 

 

 

Afschaffing 1,5-meter-afstandregel en invoering coronatoegangsbewijs (Update)

(Bron: KNSA)

Per 25 september 2021 zijn door het kabinet weer nieuwe versoepelingen aangekondigd. De belangrijkste wijziging voor de sport en dus ook de schietsport, is het afschaffen van de 1,5-meter-afstandmaatregel. Dat betekent dat ook in de schietsport – daar waar tot voor kort gold ‘als er 1,5 meter afstand gehouden kan worden, dan moet dat worden toegepast’ – dat niet langer verplicht is. Schietsportverenigingen kunnen vanaf dan dus hun schietbanen weer volledig openstellen en alle schietpunten weer gebruiken. Een registratieplicht was er al niet meer, maar de meeste schietsportverenigingen deden en doen dat toch al met het presentieregister. De KNSA adviseert schietsportverenigingen om, wanneer er grote drukte kan ontstaan, een reserveringssysteem te blijven toepassen. De KNSA adviseert haar verenigingen ook om zoveel als mogelijk is de hygiënemaatregelen te blijven uitvoeren.

Coronatoegangsbewijs voor sportkantines

Het kabinet heeft voorts besloten dat voor een aantal sectoren het gebruik van het coronatoegangsbewijs (ook wel de ‘coronapas’ genoemd) per 25 september 2021 verplicht is. Die verplichting geldt voor culturele instellingen, evenementen, sportwedstrijden en voor de horeca.
Dat geldt dus ook voor sportkantines (dat zijn immers horecagelegenheden).
Een uitzondering is gemaakt voor de terrassen, en dat geldt dus ook voor de terrassen bij sportkantines.
Iedereen krijgt een coronatoegangsbewijs wanneer hij of zij volledig is gevaccineerd, een geldig herstelbewijs of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud heeft. Deze maatregel geldt in ieder geval tot november 2021, wanneer het kabinet de maatregelen gaat evalueren.

Schietsportverenigingen hoeven dus hun leden, wanneer die leden uitsluitend schietsportactiviteiten verrichten, niet te controleren op het coronatoegangsbewijs, maar wel wanneer hun leden in de kantine willen verblijven.
Dat controleren kan eenvoudig door het gebruik van de CoronaCheck Scanner die te downloaden is door iedereen die over een smartphone beschikt. 


Update:

In het NOC*NSF Protocol Verantwoord Sporten is nader aangeduid op welke wijze aan deze maatregel voor sportkantines uitvoering moet worden gegeven. De KNSA adviseert schietsportverenigingen dat Protocol goed door te lezen; in het bijzonder voor wat betreft het gebruik van sportkantines. Zo zijn er versoepelingen voor sportkantines wanneer eten en drinken buiten de kantine wordt afgehaald. En ook kunnen er voorzieningen worden getroffen wanneer de sportaccommodatie uitsluitend via de kantine bereikt kan worden.

Voor het Protocol klik hier: Protocol Verantwoord Sporten (geldig vanaf 25 september) 


knsa

Militaire Afkortingen

(Bron: militair.net)

In de militaire wereld worden veel zaken afgekort om de informatie zo bondig mogelijk weer te geven. Hieronder vindt u een aantal belangrijke nationale en internationale afkortingen.

A

 • AAT – Aan en Afvoer Troepen. Logistieke dienst van het Nederlandse leger.
 • AE – Armed Elements. Gewapende elementen
 • AFV – Armoured Fighting Vehicle
 • AK47 – Avtomat Kalashnikova model 1947. Is een aanval geweer genoemd naar de maker Avtomat Kalashnikova. In 1947 werd dit wapen veranderd door Mikhail Kalashnikov. Munitie 7.62x39mm
 • AMO – Algemene Militaire Opleiding. Dit is de opleiding die eerst moet worden gevolgd alvorens men de gespecialiseerde militaire opleidingen kan starten. In de AMO worden militaire basisvaardigheden aangeleerd.
 • APO – Army Post Office. Het militaire postkantoor.
 • AT – Arrestatie Team.
 • ARV – Armed Robotic Vehicle (USA). Bewapend gerobotiseerd (militair) voertuig.
 • ARV – Armed recovery vehicle: gewapend reparatie voertuig.\
 • AT – Anti Tank: tankbestrijding ook wel A/TK.
 • AV – Assault Vehicle. Aanvalsvoertuig.

B

 • BB – Bescherming Burgerbevolking
 • BBE – Bijzondere bijstand eenheid. Regelt o.a. arrestaties en transport van (oorlog)-misdadigers.
 • BBT – Beroeps Bepaalde Tijd. Dit houdt in dat een soldaat een contract heeft gekregen voor een bepaalde duur. Deze duur is meestal zo’n 2,5 jaar. Na deze periode kan een soldaat kans krijgen op een BOT- contract waarmee hij langer in e militaire dienst kan functioneren.
 • BC – Bataljons Commandant. Dit is een leidinggevende functie in het leger.
 • BD – Buiten dienst. Militairen die met functioneel leeftijdsontslag zijn.
 • BEF – British Expeditionary Force. Dit was de Britse landmacht ten tijde van de eerste wereld oorlog (1914-1918)
 • Bevo – Bevoorrading.
 • BLJ – Bataljon Limburgse Jagers. Dit is een militaire eenheid in Nederland. Het bataljonslogo is een zwaard met een eikenloof-krans en een hoorn.
 • BM – Brigade majoor: rang in het leger.
 • BOG – Bataljon onderhoudsgroep.
 • BOL – Staat voor nieuwe rekruut die nog geen platte baret heeft.
 • BRA – Brigadier. Rang in het leger.
 • BT – Battle Tank. Gevechtstank.

C

 • C-Gnk Af GP – Commandant- Geneeskundige Afvoer -Groepen. Dit is een leidinggevende functie.
 • CaDi – Cantine Dienst
 • CAG – Commander of air group. Dit is een leidinggevende op een vliegdekschip. Hij leidt de vliegoperaties.
 • CAMO – Camouflage.
 • CAS – Close Air Support. Dit is luchtsteun die wordt geleverd door de luchtmacht aan grondtroepen.
 • CC – Compagnie Commandant. Leidinggevende over een compagnie.
 • CDS – Commandant der Strijdkrachten. De hoogste militaire functie in Nederland.
 • CI – Counter- Intelligence. Geheime dienst.
 • CO – Commanding Officer. Leidinggevende officier in het leger.
 • COG – Compagnie Onderhoud groep
 • CP – Command Post. Commando Post.
 • CSM – Compagnie Sergeant Majoor

D

 • DAK – Deutsches Afrika Korps. Duitse legereenheid die ten tijde van de tweede wereldoorlog gelegerd was in Afrika. Het Afrika Korps werd voor een groot de door de Duitse generaal Erwin Rommel geleid.
 • Dipli – Dienstplichtig(e).
 • DT – Dagelijks Tenue. Dit is het uniform van het leger.

E

 • EHBO – Eerste hulp bij ongelukken.
 • EK – Eisern Kreuz. Het ijzeren kruis is een Duitse onderscheiding.

F

 • FA – Field Artillery. (USA) veldartillerie
 • FAE – Fuel-Air Explosive (USA)
 • FCS – Future Combat Systems (USA) toekomstige wapen systemen.
 • FLAK – Flugzeug Abwehr Kanone . Duits vlakke baan geschut dat werd ontwikkeld tegen vliegtuigen in de tweede wereldoorlog.
 • FKKL – Fanfare Korps van de Koninklijke Landmacht. Dit is het militaire muziekkorps van de landmacht.
 • FOO – Forward Observing Officer. (USA) Verkennende officier. Leider van een verkenningsbrigade.

G

 • Gamacoka – Gasmasker-controlekamer
 • CB – Guided Bomb (USA). Geleide bommen.
 • GC – – Groep captain. Komt overeen met de Nederlandse rang van kolonel vlieger.
 • GD – – Gross- Deutschland. Duitse pantsergrenadiers divisie ten tijde van WW2.
 • Gestapo – Geheime Staatspolizei. Duitse geheime dienst tijdens de tweede wereldoorlog. Deze was belast met het vervolgen van Joden en vijanden van het Nazi- regime.
 • GGW – Groep Geleide Wapens. Nederlandse legereenheid die met elektronisch gestuurde wapens opereert.
 • GHQ – General HeadQuarters: (USA) hoofdkwartier van de generaal.
 • GLA – Geweer voor Lange Afstanden.
 • GOC – General Officer Commanding.
 • GPC – Groepscommandant
 • GV – – Geestelijke Verzorging.
 • GVT – – Gevecht Tenue

H

 • HE – High Explosive. Zwaar explosief.
 • Hiba – Hindernisbaan.
 • HK – Hakenkruis. Nazi-symbool uit WW2.
 • Klu – Koninklijke Luchtmacht.
 • HEAT – High Explosive Anti-Tank. Zware explosieven welke worden gebruikt tegen gepantserde voertuigen.
 • HELO – Afkorting van de helicopter.
 • HMG – Heavy Machine Gun: zwaar machinegeweer/ mitrailleur.
 • HMT – Humanistisch Militair Tehuis. Dit is een militair tehuis met humanistische grondbeginselen.
 • HV-Kijker – Dit is een kijker met helderheidsversterker.
 • HQ – Headquarters. (USA) Hoofdkwartier.
 • HUMV – Hummer. Voornamelijk Hummer 1 (Hummer 2 is meer voor burgers)

I

 • IOT – Initieel Oorlog Traumatoloog. Deze helpt militairen die bijvoorbeeld terugkomen van missies in crisisgebieden, met het verwerken van eventuele trauma’s.

J

 • JCS – Joint Chiefs of Staff.(USA) Officiers staf.
 • JPS – Joint Planning Staff. (USA) Stafafdeling planning.
 • JSF – Joint Strike Fighter. Jager welke ontwikkeld is door Lockheed. Mogelijk opvolger van de F-16.
 • JWF (K) – Johan Wilhelm Friso (Kapel). Dit is een militair muziek korps. Er is ook een JWF kazerne.

K

 • KCT – Korps Commando Troepen. Dit is een Nederlandse elite eenheid en is gelegerd in Roosendaal.
 • KMA – Koninklijke Militaire Academie. Opleidingsinstituut voor hogere militaire functies.
 • KMAR – Koninklijke Marechaussee. Dit is de militaire politie in Nederland.
 • KMK – Koninklijke Militaire Kapel. Nederlands militair muziekkorps.
 • KMS – Koninklijke Militaire School. Opleidingsinstituut voor militaire functies.
 • KMT – Katholiek Militair Tehuis. Militair tehuis met katholieke grondbeginselen.
 • KNIL – Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Het Nederlandse leger dat opereerde in Nederlands Indië.
 • KVV – Kort Verband Vrijwilliger.

L

 • Laro – Landrover.
 • LC – Landing Craft.(USA) Landingsvoertuig.
 • LCT – Landing Craft Tank. (USA) Landingsvoertuig.
 • LJ – Limburgse Jager. Soldaat in dienst van het Limburgse Jager bataljon.
 • Lkol – Luitenant Kolonel.
 • LMG – Light Machine Gun. (USA) Ligt machinegeweer.
 • LSA – Landing Ship Assault. (USA) Landingsschip voor aanvallen op het vaste land.
 • LSAH – Leib – Standarte Adolf Hitler. (DE) De lijfwacht van Adolf Hitler welke was ondergebracht bij de SS.
 • LSD – Landing Ship Dock. (USA) Reparatiedok voor landingsvaartuigen.
 • LSH – Landing Ship Headquarters. (USA) Hoofdkwartier voor de coördinatie en bevelen aan landingsvaartuigen.
 • LSI – Landing Ship Infantry. (USA) Infanterie die de landingsschepen bemant.
 • LST – Landing Ship Tank. (USA) Tanks die in landingsschepen worden vervoerd.
 • LSO – Landing Signal Officer. (USA) Deze persoon begeleidt de piloot bij het landen op het vliegdekschip.
 • LT – Lieutenant. (USA) Aanduiding voor de functie van luitenant.
 • LuPa – Lunch-Pakket
 • Luva – Luchtmacht vrouwenafdeling. Nederlandse militaire luchtmachtdienst voor vrouwen. Opgericht in 1951. In 1982 opgeheven vanwege het feit dat deze eenheid in het normale leger werd geïntegreerd.
 • LVT – Landing Vehicle Tracked. (USA) Landingsvoertuig op rupsbanden.
 • LVTA – Landing Vehicle Tracked Armoured. (USA) Landingsvoertuig op rupsbanden dat gewapend is (mitrailleur).

M

 • Mag – Mitrailleuse A Gaz. Mitrailleur die op gasdruk werkt.
 • Maj. – Majoor. Rang in het Nederlandse leger.
 • Marva – Marine vrouwenafdeling. Opgericht in 1951. In 1982 opgeheven vanwege het feit dat deze eenheid in het normale leger werd geïntegreerd.
 • MB – Mercedes Benz terreinwagen.
 • MG – Machine Gun. (USA) Machine geweer.
 • MGV – Manned Ground Vehicles (USA) bemande (militaire)grondvoertuigen.
 • MI – Military Intelligence (USA) militaire inlichtingen dienst (in Nederland MID).
 • MIA – Missing In Action. (USA) Dit bericht wordt uitgezonden wanneer een Amerikaanse militair niet terug is gekomen naar de thuisbasis.
 • MID – Militaire Inlichtingen Dienst.
 • MIVD – Militaire Inlichtingen en VeiligheidsDienst.
 • Milva – Militaire vrouwen afdeling. Opgericht in 1951. In 1982 opgeheven vanwege het feit dat deze eenheid in het normale leger werd geïntegreerd.
 • MLV – Militair Lichamelijke Vereiste.
 • MM – Military Medal. (USA) Onderscheiding voor militaire verdienste.
 • MMG – Medium Machine Gun (USA). Middelzwaar machinegeweer.
 • MO – Medical Officer/observer. (USA) Militaire officier/ waarnemer.
 • MOAB – Mother Of All Bombs: De grootste satelliet/ GPS geleide bom in de historie: GBU-43/B.
 • MOR – Masker Oefen Ruimte. Ruimte om gasmaskers uit te testen.
 • MP – Machine pistool en Militaire Politie/ Military Police
 • MT – Mechanical Transport. (USA) Machine transport.

N

 • NAZI – Lid van de NSDAP. Staat achter het gedachtegoed van de nationaalsocialisten.
 • NSDAP – Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij. De NAZI partij waarmee Hitler aan het bewind kwam.
 • NSB – Nationaal Socialistische Beweging. Dit is een Nederlandse partij geweest die voor de tweede wereldoorlog en tijdens de tweede wereld oorlog in Nederland opereerde. De NSB werd door veel Nederlanders gehaat omdat deze partij heulde met de Duitsers. Leider van de partij was Anton Willem Mussert.

O

OOCD – Onder Officiers Compagnies Dienst.
OP – Observation Post. (USA) Observatiepost.
OPS – Centrum voor operaties en tactiek.
Ops-vest – Operations vest. ‘Harnas’ dat wordt gedragen door militairen. Hieraan kunnen uitrustingstukken worden gekoppeld.
ORBAT – ORder of BATtle. (USA) Gevechtsbevel.
OwI – Opperwachtmeester Instructeur.

P

 • PaOstCie – Panser Ondersteunings Compagnie.
 • PC – Peloton- commandant.
 • PGU – Persoonsgebonden uitrusting.
 • Pluba – Plunjebaal.
 • PMC – Protestants Militair Clubhuis.
 • POW – Prisoner Of War. (USA) Amerikaanse krijgsgevangenen. (ook wel PW).
 • PRAT – Pantser Rups Anti Tank.
 • PRGWT – Pantser Rups Gewonden Transport.
 • PRI – Pantser Rups Infanterie.
 • PRTL – Pantser Rups Tegen Luchtdoelen. Luchtdoel-afweergeschut op rupsbanden.
 • PSU – Persoonlijke Standaard Uitrusting.
 • PW – Prisoner Of War. (USA) Amerikaanse krijgsgevangenen (ook wel POW).

R

 • RAAF – Royal Australian Air Force. De luchtmacht van Australië.
 • RAD – Reichsarbeidsdienst. Duitse arbeidsdienst verplichting in de tweede wereld oorlog (WW2).
 • RAF – Royal Air Force. De luchtmacht van Groot-Brittannië.
 • RAN – Royal Australian Navy. De koninklijke marine van Australië.
 • RC – Regiment Commandant
 • RCAF – Royal Canadian Air Force. De luchtmacht van Canada.
 • Reg. – Regiment. Eenheid soldaten ook wel Regt.
 • Regt. – Regiment. Eenheid soldaten ook wel Reg.
 • RIF – Reduction in Force. (USA) Afname van de eenheden/ troepen.
 • RLJ – Regiment Limburgs Jagers
 • RNZAF – Royal New Zealand Air Force. De luchtmacht van Nieuw Zeeland.
 • RO – Reserve Officer. (USA) Reserve officier.
 • RSAAF – Royal South African Air Force. De luchtmacht van Zuid Afrika.

S

 • SA – Sturm Abteilung. (DE) Duitse nationalistische knokploeg die de invloed van Hitler moest vergroten.
 • SAA – Small Arms Ammunition. (USA) Munitie voor kleinere vuurwapens bijvoorbeeld pistolen.
 • SAM – Surface to Air Missile. (USA) Rakettype.
 • SAR – Search And Rescue. Aanduiding voor reddingsoperaties en ook de reddinghelikopter.
 • SAS – Special Air Service. Britse special forces.
 • SC – Supreme Commander. (USA) Hoger officier.
 • SD – Sicherheidsdienst. Duitse inlichtingen dienst ten tijde van de tweede wereldoorlog.
 • SEAL – Sea, Air, Land teams. Special forces van Amerika die onder zijn gebracht bij de marine.
 • Sgt – Sergeant
 • Sld – Soldaat
 • SLA – Schutter voor Lange Afstand.
 • SMG – Sergeant-Major. (USA) Sergeant Majoor (legerrang)
 • SOE – Special Operations Executive. (USA) Soldaat in special forces.
 • SOS – Save Our Souls. Internationale noodkreet waarmee gevraagd wordt om redding en bijstand. Deze afkorting wordt onder andere veel gebruikt in de scheepvaart.
 • Spec-ops – Special Operations. Speciale operaties meestal door elite eenheden uitgevoerd.
 • SS – Schutsstafel. Door Himler opgerichte eenheid die de invloed van Hitler moest vergroten en tevens tegenstanders onschadelijk moest maken.
 • SSV-Cie – Staf Staf Verzorging Compagnie
 • Stuka – Sturzkampf-flugzeug. Duitse bommenwerper uit WW2, Junckers 87. Bezat een sirene die bij het naar beneden duiken (sturz) werd aangezet.

T

 • TF – Task Force. (USA) Eenheid die met een taak belast is.
 • THUFLA – Thunderflash. Oefengranaat.
 • TLV – Terugstootloze vuurmond. Tank- bestrijdingswapen zonder terugslag.
 • TOW – Tube Launched Optically tracked, Wire guided missile weapon system. Geleidt raket wapen systeem dat o.a. gebruikt wordt voor de verdediging van het luchtruim.
 • TSO – Technical Staff Officer. (USA) Officier genie of technische dienst.

U

 • U- Boot – Unterseeboot. Duitse term voor duikboot.
 • UGV – Unmanned Ground Vehicle. (USA) Onbemand landvoertuig.
 • USN – United States Navy. De marine van Amerika.
 • USAF – United States Air Force. De luchtmacht van Amerika.
 • USS – United States Ship. Schip van de Amerikaanse marine. USS wordt vaak gevolgd door het nummer van het schip.
 • UXB – Unexploded Bomb. (USA) Bom die niet is afgegaan.

V

 • VuPo – Vuurpositie.
 • VCP – Vehicle Collecting Point. (USA) Plaats waar de voertuigen staan.

W

 • WA – Weerafdeling. Paramilitaire eenheid die werd opgericht door de NSB.
 • WC – Wing Commander. Komt overeen met de Nederlandse rang van: luitenant – kolonel vlieger.
 • WD – War Department. (USA) Oorlogsministerie.
 • W/O – Warrent officer. Komt overeen met de Nederlandse rang van: adjudant-chef vlieger
 • WW1 – World War 1. Eerste wereldoorlog.
 • WW2 – World War 2. Tweede wereldoorlog.

X

 • XO – Executive Officer. Onder officier.

Y

 • YAD – Vrachtwagen Algemene Dienst. Viertonner.
 • YAJ – Vrachtwagen Vervoer Jerrycans.
 • YAK – Vrachtwagen met Auto Kraan.
 • YPR – Pantser-rupsvoertuig 10 tot 15 ton.

Z

 • ZHKH – Zelfhulp Kameraden Hulp. Training en voorschriften voor hulp bij ongelukken binnen het militaire verband.

Ministerie van Defensie

 

Meer artikelen...

 1. Wapens Belgische defensie
 2. Fasering anno 2021, hoe zat het ook al weer?
 3. Afspraken omtrent erkenning Wecg staan onder druk
 4. Skills & Techniques trainingen in Genk
 5. Rechtszaak tegen de heffing van leges
 6. Nieuwe schiet locatie SV AVRM: Schietsportcentrum I.D.C.- Baexem
 7. Tenuen voor militairen van de Koninklijke Landmacht
 8. 0 MOA en 20 MOA rail verschillen, voordelen en nadelen
 9. Versoepelingen corona: wedstrijden mogen weer!
 10. Wapenonderhoud
 11. Website SVAVRM nu ook onder Belgisch domein .be te bereiken
 12. Schieten met de Luvo 7,62x39 upper op een AR lower
 13. Algemene leden vergadering SV AVRM 10 juli 2021
 14. De Wbtr treedt 1 juli 2021 in werking; bent u al voorbereid?
 15. Herinnering verlengen verloven WWM regio Echt
 16. SV AVRM badge voor onze leden
 17. Schieten met de Spaanse Mauser FR-8
 18. Schieten met de Naval P04 Luger 9mm
 19. Uitspraak rechtszaak over het weigeren van een erkenning voor meer dan 3 kg kruit - zaak 3
 20. Sportkantines per 5 juni 2021 weer open
 21. Vergunningen en verloven Politie Limburg: Update publieks contact
 22. Webinar Geweerschieten met wind
 23. Brief KCT verlenging verlof 2021, afspraak in de online agenda maken
 24. Binnen-schietbanen per 19 mei 2021 (onder voorbehoud) weer open
 25. Binnen-schietbanen blijven nog dicht
 26. Uitspraak Raad van State inzake wisselsets op je verlof, lower en upper
 27. Voornemen om bewaarloon wapens en munitie bij Politie te verhogen
 28. Pilot test-wedstrijd Geweer 24 april 2021: inschrijven is nu mogelijk!
 29. Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar verlofverlening
 30. Top Nederlandse krijgsmacht schaamt zich tegenover de Navo
 31. Uitspraak rechtszaak over het weigeren van een erkenning voor meer dan 3 kg kruit - zaak 2
 32. Rechtszaak over het voorhanden hebben van meer dan 3 kilo kruit van erkenninghouders.
 33. Magazines Defensie Kiosk inzien
 34. Facebook live-sessie voor jagers, schutters en andere belangstellenden
 35. E-screener verder in de problemen
NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

klik voor feedback
OSenseO-Sense
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren