unfiform

Nieuws SV AVRM

Inperking aantal patronen van de baan (bij wijziging BAL)

(Bron: KNSA)

In het najaar van 2023 werd de KNSA onaangenaam verrast door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omtrent de aanpassing van het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL). Op zichzelf was de mededeling van het Ministerie van I&W om het BAL aan te passen zodat particulieren een beperkte hoeveelheid kruit thuis kunnen opslaan, positief. Immers, de huidige voorschriften in het BAL zijn voor de meeste sportschutters die thuis los kruit voorhanden hebben – en dat zijn Historische-Wapensschutters en herladers – vrijwel niet na te leven. Een nieuwsbericht daarover heeft u kunnen lezen op 3 oktober 2023: Opslag kruit: positieve intentie bij Ministerie I&W voor uitzondering

Echter, een onderdeel van die wijziging in het BAL was ook het in de ogen van de KNSA onzalige en onaanvaardbare voornemen van het Ministerie om het maximumaantal patronen dat verlofhouders thuis voorhanden mogen hebben, te verlagen van 10.000 naar 5.000 patronen. Tot die tijd geldt er een zogenaamde ‘gedoogregeling’ waarover wij publiceerden in ons nieuwsbericht van 12 december 2023: Tijdelijke gedoogregeling voor opslag van kruit door sportschutters

Tegen dat voornemen heeft de KNSA in niet mis te verstane bewoordingen ernstig bezwaar gemaakt in september 2023. Tot ons genoegen heeft het Ministerie van I&W ons onlangs per brief laten weten de argumenten van de KNSA plausibel en steekhoudend te vinden en van dat voornemen af te zien. En dat is een positief bericht.

Meldplicht:

De KNSA heeft in het schrijven aan het Ministerie ook verzocht om, wanneer het BAL zodanig wordt gewijzigd dat ook particulieren kruit voorhanden kunnen hebben, de in het BAL voorgeschreven meldplicht voor het in bezit hebben van kruit, in te trekken. Het Ministerie van I&W heeft begrip voor de zorgen die de KNSA heeft geuit met betrekking tot de openbaarmaking van persoonsgegevens omdat met die meldplicht onbevoegden en ongewenste personen kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens van verlofhouders. En dat is vanwege het bezit van vuurwapens en munitie, een veiligheidsrisico.

Het Ministerie had al eerder toegezegd te zullen onderzoeken hoe de persoonlijke gegevens afgeschermd kunnen worden van de openbaarheid, en heeft ons nu laten weten dat de mogelijkheden daartoe technisch aanwezig zijn. Het Ministerie van I&W zal onderzoeken op welke wijze die afscherming mogelijk is en heeft toegezegd die bescherming te zullen bieden.

knsa

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.