unfiform

Nieuws SV AVRM

Privacy lijkt onvoldoende gewaarborgd bij e-screener

(Bron: KNJV)

Jagersvereniging maakt zich zorgen

Hoewel de e-screener op dit moment niet in gebruik is, is een terugkeer van de computertest met vragen over de psychische gesteldheid van de aanvrager van de omgevingsvergunning of het wapenverlof, nog altijd niet uitgesloten. Twee leden van de Jagersvereniging wilden graag weten wat er eigenlijk – in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – met hun antwoorden op de gestelde vragen gebeurde. Dit leidde uiteindelijk tot een rechtszaak, waarin de rechter nu uitspraak heeft gedaan. Hoewel de rechtbank het beroep van de leden ongegrond verklaarde, leverde de uitspraak belangrijke nieuwe inzichten op.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft betrokkenen het recht op inzage in de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Dit geldt ook voor de informatie die een jager in een e-screener test deelt. Daarnaast heeft iedereen het recht op correctie of verwijdering van bepaalde informatie in de politiesystemen. Bij de invoering van de e-screener in oktober 2019 legden veel jagers op aangeven van de korpschef deze test af.

Bezwaar

Op basis van de antwoorden in de test werd een profiel van de jager geschetst. Wanneer beslissingen over het verlenen van een vergunning hierop worden gebaseerd, is het heel belangrijk om na te gaan of de gegevens die worden gebruikt wel kloppen. Daarom stapten twee van onze leden naar de korpschef met de vraag wat er precies met de resultaten van hun ingevulde e-screener gebeurde. Hierop kregen de leden geen antwoord. Wel konden ze de testuitslag inzien. Omdat dit geen antwoord op hun vraag was, hebben de leden met behulp van de afdeling juridische zaken van de Jagersvereniging bezwaar aangetekend. Toen dit niets opleverde, hebben zij gezamenlijk de gang naar de rechter gemaakt.

Met lege handen

Tijdens de rechtsprocedure werd al snel helder dat er veel onduidelijkheid bestaat over de verwerking van de vragen en de antwoorden van de e-screenertest. De Minister van Justitie en Veiligheid gaf aan dat de korpschef de verwerkingsverantwoordelijke is voor de gegevens die voorafgaand aan de testuitslag worden verwerkt. De korpschef echter wijst naar de Minister, als verantwoordelijke voor de (onzichtbare) verwerking van de vragen en antwoorden daarop. Bestuursorganen wijzen naar elkaar, en de burger blijft feitelijk met lege handen achter. Een onwenselijke situatie, zo vond ook de rechtbank.

Zorgelijke constatering

Verder vond de rechter het vreemd dat pas toen de e-screener al ruim een jaar in gebruik was, er een opdracht werd gegeven voor het uitvoeren van een aantal maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens. Al met al lijkt het erop dat er bij de totstandkoming van de e-screener onvoldoende aandacht is besteed aan de bescherming van de persoonsgegevens van jagers en wapenverlofhouders. Als belangenbehartiger vindt de Jagersvereniging dat een zorgelijke constatering. Ook bij experts op het gebied van gegevensbescherming(srecht) is het oordeel van de rechter niet onopgemerkt gebleven.

Fundamentele gebreken

Ondanks bovenstaande kritische kanttekeningen, heeft de rechtbank het beroep van de leden ongegrond verklaard. Voor meer informatie over de achtergrond van de e-screener moeten de leden volgens de rechters niet bij de korpschef zijn. Waar dan wel, is niet geheel duidelijk. De kritische kanttekeningen van de rechter over de bescherming van de persoonsgegevens van jagers en wapenverlofhouders komen boven op de fundamentele gebreken die deskundigen hebben geconstateerd en de herhaalde kritiek van bestuursrechters in het land op de uitvoeringspraktijk, waarbij geen menselijke deskundigenbeoordeling aan te pas komt.

Belangrijke kritiekpunten

De Jagersvereniging dringt er bij het ministerie op aan om lering te trekken uit deze belangrijke kritiekpunten, en deze in ogenschouw te nemen bij een overweging om de e-screener opnieuw in te voeren. De Jagersvereniging-leden die deze kwestie aanhangig maakten, beraden zich nog op een eventueel hoger beroep.

De uitspraak van de rechter in deze zaak vindt u hier

knjv

 

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.