unfiform

Formulieren

Downloads:  

AANMELDINGSFORMULIER
/EIGEN VERKLARING (Asprirant)

https://www.knsa.nl/media/1203/aanmeldingsformulier_evaspirantssv_
toelichting.doc


WM3 formulier

(cat. A6/A7)

https://www.knsa.nl/media/2294/wm3-model-2019-22-07-2019-invulbaar.pdf
WM5 formulier
Verenigingsverlof
https://www.knsa.nl/media/2261/model-wm5_invulbaar.pdf
WM32 formulier (Nieuw)

https://www.nojg.nl/wp-content/uploads/2022/11/

digitaal-invul-wm32-inlichtingenformulier-politie-november-2022.pdf

 

Medegebruiker vuurwapen

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/korpscheftaken/

korpscheftaken/archief/model_toestemming_medegebruik_vwp.pdf

Consent wapens en munitie

https://download.belastingdienst.nl/douane/docs/aanvraag_consent_wapens_

munitie_iud0441z7folre.pdf

VOG verklaring

 https://www.vogdesk.nl/vog-aanvragen/

Europese Vuurwapenpas

http://www.nojg.nl/wp-content/uploads/2014/11/aanvraag-europeesvuurwapenpaspoort.pdf

Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-1384c6e2-b48a-4293-ae4e-3e0930c6ede7/pdf

AVRM lidmaatschap

https://avrm-site.e-captain.nl/aanmelden

Herlaaderkenning

 

Explo 3 aanvraag particulier (herladen en overige)

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/wet-explosieven-voor-civiel-gebruik/explo-3-particulier-def.17.11.2021.doc

Modelregister particulieren v1.1

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/wet-explosieven-voor-civiel-gebruik/modelregister-particulieren-v1.1.pdf

Lijst ontplofbare stoffen en voorwerpen

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/wet-explosieven-voor-civiel-gebruik/bijlage-gevaarlijke-stoffen-v1.1.pdf

 munitieaccuracy

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.