unfiform

Nieuws SV AVRM

OPROEP LEDENVERGADERING 2020 AVRM REGIO-ZUID (Afgelast)

 
OPROEP LEDENVERGADERING 2020 REGIO-ZUID    (Afgelast door Corona)

                              

                    Het Regiobestuur Zuid heeft het genoegen u op dinsdag, 31 maart 2020, uit

                    te nodigen voor het bijwonen van de Ledenvergadering over het Boekjaar 2019.

                    Locatie:     ECHOS Home “de Vrijheid”, Eindhovensedijk 33; 5688 GN Oirschot.

                                     Aanvang:   20.00 uur.

                                     Tenue:        Tenue de Ville.

                       AGENDA

 

 1.          Opening.                                                                                                                                         
 2.          Vast stellen van de Agenda.
 3.          Mededelingen.
 4.          Notulen Ledenvergadering van 30 april 2019 (zie “Hand-out”).
 5.          Verslag secretaries.
 6.          Verslag Penningmeester.
 7.          Financieel verslag Boekjaar 2019 (zie “Hand-out”).
 8.          Verslag kascommissie (mondelinge mededeling).
 9.          Benoeming bestuursleden:

                     Ton van der Dussen is als voorzitter aftredend en niet herkiesbaar.

                     Het bestuur stelt voor om Paul Wenting als voorzitter te benoemen.

                     Eventuele gegadigden kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering

                     zich voor deze functie kandideren.

 1.         Wat verder ter tafel komt.
 2.         Rondvraag.
 3.         Sluiting

                         Tilburg, 7 maart 2020

 

                        A.F.J. (Ton) van der Dussen

                        Voorzitter Regio-Zuid

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

klik voor feedback
OSenseO-Sense
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren