unfiform

Nieuws SV AVRM

Tarieven wapen verloven

(Bron: KNSA)

Voor het verkrijgen van een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens (WM4) moet € 138,20 (€ 192,65 inclusief afname

e-sceener) worden betaald, ongeacht het aantal vuurwapens dat op het verlof is vermeld.

Voor het verlengen van een verlof wordt:

€ 68,20 in rekening gebracht en een wijziging op het verlof – zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen – wordt met € 30,00 € 15,00 belast.

Deze bedragen zijn vastgesteld in de Regeling wapens en munitie, artikel 50. In datzelfde artikel, onder a, lid 2, is een bepaling opgenomen dat de vergoeding bij een combinatie – bijvoorbeeld het verlengen van een privé- en een verenigingsverlof – meer dan het bedrag dan verschuldigd zou zijn voor dat deel van de combinatie waarvoor de hoogste vergoeding geldt, in rekening wordt gebracht.

Die extra bepaling in artikel 50a, lid 2 van de Regeling houdt in dat bij gelijktijdige verlenging van een tweede verlof door éénzelfde persoon voor dat tweede verlof slechts de administratieve kosten (€ 30,00 € 15,00 ) in rekening gebracht worden; dus 1 maal 
€ 68,20 en 1 maal € 30,00 € 15,00 .

PS: De KNSA heeft tot nu toe wel weten te bereiken dat voor de in artikel 50a onder c en d genoemde wijzigingen, voor zo ver het afschrijving of bijschrijving van een wapen betreft, geen € 30,00 maar € 15,00 in rekening gebracht wordt, in afwijking van de publicatie in de Staatscourant.
Dat is overeengekomen met de Nationale Politie.

knsa

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

klik voor feedback
OSenseO-Sense
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren