unfiform

Nieuws SV AVRM

Voortgang van het traject inzake verdere herziening van de Wet wapens en munitie

(Bron: Rob Boom)

Via onderstaande link kunt u de brief lezen, welke de minister van Justitie heeft geschreven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Voortgang van het traject inzake verdere herziening van de Wet wapens en munitie, klik HIER.

Bekijk ook zeker Onderwerp 4: (De minister blijft volharden in het gebruik van de E screener bij elke verlof verlenging.)

Onderwerp 4; lastenverlichting (oa van 1 naar 3 jaar)

Het is wenselijk om (bureaucratische) administratieve lasten terug te dringen in het proces van aanvraag, toetsing en toezicht die niet bijdragen aan het hoge veiligheidsniveau.

Ik ga verkennen of en onder welke voorwaarden de lasten kunnen worden teruggedrongen. 
Het verlengen van de geldigheidsduur van wapenvergunningen is in beeld om de administratieve lasten terug te dringen.

Ik ga verkennen op welke termijn en onder welke voorwaarden de geldigheidsduur van wapenvergunningen van één naar drie jaar kan worden verlengd.
Het afnemen van de e-screener bij Pagina 5 van 6 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Datum 18 december 2020 Ons kenmerk 3076587 elke (verlengings)aanvraag is in ieder geval een van de voorwaarden om de geldigheidsduur te verlengen.

phoenix-advisory

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

klik voor feedback
OSenseO-Sense
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren