unfiform

Nieuws SV AVRM

Komende activiteiten van de AVRM

(Bron: AVRM)

Concert Fanfare KNR

De AVRM heeft de Fanfare van het Korps Nationale Reserve bereid gevonden een concert te verzorgen. Dit concert zal plaatsvinden op vrijdag 17 december 2021.

Plaats van handelen is Partycentrum De Molen, Molenweg 12, 6732 BL  Harskamp.

De leden van de AVRM worden met hun partner uitgenodigd dit concert bij te wonen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Het programma ziet er als volgt uit:

18.00 uur: zaal open
18.00 uur: ontvangst met koffie en gebak
18.55 uur: sluiting deuren
19.00 uur: aanvang concert
20.00 uur: pauze
20.30 uur: hervatting concert
21.30 uur: einde concert
21.30 uur: napraten met een natje en een droogje
23.30 uur: sluiting zaal

Op de generaal Kootkazerne in Stroe zijn een beperkt aantal bedden beschikbaar als u wilt blijven overnachten.

Het tenue is avondtenue, dan wel gala tenue, dagelijks tenue, burger. In gevechstenue heeft u geen toegang!

Inschrijven is uitsluitend mogelijk via het ledengedeelte van de website. Inloggen en ga naar "Activiteiten". 

LET OP: de zaalcapaciteit is 500 personen. De leden van de AVRM krijgen de eerste keus. Schrijf daarom in voor 8 november aanstaande. Daarna gaan we onze stake holders uitnodigen. Wie het eerst komt. het eerst maalt!

Als de regelgeving niet wijzigt dient u een corona QR code te tonen.

 


Meerdaagse activiteit

De AVRM organiseert op donderdag 16 vrijdag 17 december 2021 een aantal demonstraties en lezingen.

Deze zullen plaatsvinden op de generaal Winkelmankazerne in de Harskamp. Overnachten kan op de generaal Kootkazerne in Stroe.

woensdag
Indien gewenst kunt u op woensdag al aankomen.

donderdag
09.00 uur - lezing door kolonel Walter Henny over T triple C
13.00 uur - demo van een parate eenheid

vrijdag
09.00 uur - lezing door de commandant ISK
13.00 uur - Klein Kaliber Wapens Simulator

Inschrijven voor deze activiteiten via het ledengedeelte van de site.

Op vrijdagavond zal er een concert gegeven worden. U krijgt daarvoor separaat een uitnodiging en u dient u daarvoor ook apart aan te melden!


Algemene Leden Vergadering

Het is mij een genoegen u om namens de voorzitter van onze vereniging uit te kunnen nodigen tot het bijwoenen van de Algemene Ledenvergadering 2021 (boekjaren 2019 en 2020).

De vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 20 november 2021 in het Aparthotel Delden, Sportlaan 7, 7491 DG  Delden.

De aanvang is 14.00 uur en het tenue is DT.

U kunt de vergaderstukken hier downloaden.

U dient zich voor deelname vóór 15 november 2021 digitaal aan te melden via het ledengedeelte van de website. Kijk onder "Activiteiten".

Als de corona regelgeving in december niet gewijzigd is dient u een corona QR code te tonen.

Merien van der Velden
secretaris a.i.

AVRM

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

klik voor feedback
OSenseO-Sense
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren