unfiform

Nieuws SV AVRM

Brief KCT verlenging verlof 2021, afspraak in de online agenda maken

(Bron: KCT - Sittard)

Geachte heer X,

Op 1 juli 2021 zal het aan u afgegeven verlof tot voorhanden hebben van (vuur)wapens zijn
geldigheid verliezen. U dient daartoe uiterlijk 2 weken voor de datum waarop de geldigheid van het
verlof afloopt het verlof ter verlenging aan te bieden aan de korpschef van politie.

U kunt vanaf nu zelf een afspraak in de periode van 01 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 inplannen
in de online agenda. U heeft de 1e keuze wanneer u tijdig een afspraak maakt. De agendasite kunt
u vinden op https://www.politie.nl/contact/afspraak-plannen/stap1
Bij locatie dient u Sittard in te
vullen. Bij “
ons kenmerk” in dit schrijven kunt u uw zescijferig klantnummer terug vinden. Deze
heeft u nodig bij het maken van een afspraak.

Wanneer u naar het politiebureau te Sittard komt, dient u de volgende bescheiden te overleggen:

- Een geldig identiteitsbewijs
- De te verlengen vergunning(en)
- Een bewijs van lidmaatschap van de KNSA óf een bewijs van lidmaatschap van uw
schietvereniging óf documentatie waaruit het redelijk belang tot het voorhanden hebben van
(vuur)wapens blijkt.
- Een
volledig ingevuld én ondertekend WM-32 formulier (zelf downloaden) U dient ook vooraf
de gegevens van uw drie referenten in te vullen. Deel dit uw referenten ook mede.
- Eventueel een Europese vuurwapenpas

Door de Coronamaatregels zijn verlofhouders niet in staat geweest om het wettelijk verplicht aantal
schietbeurten te verrichten. Daarom is besloten om de beoordeling van het aantal schietbeurten bij
deze verlenging buiten beoordeling te laten. U hoeft uw schietboekje dit jaar niet hiervoor te tonen.

Mochten uw verlof of vuurwapenpas niet meer op hetzelfde document verlengd kunnen worden,
neemt u dan recente pasfoto’s mee. De kosten voor deze verlenging worden voldaan door betalingen per
pintransactie. De afspraak geldt alleen voor de
verlenging van uw Verlof/Erkenning/Europese
vuurwapenpas.

Indien u niet alle bescheiden/documenten o.a. een volledig ingevuld WM32 (inlichtingenformulier)
kunt overleggen, dan wordt uw verlof
niet verlengd en dient u een nieuwe afspraak te maken.

LET OP!!! Het verlengen van uw verlof/verloven vindt plaats in een omgeving waar de RIVMmaatregelen in het kader van de Coronapandemie strikt worden toegepast.
- Indien u klachten heeft die kúnnen duiden op een besmetting: kom niet naar het
politiebureau, meldt u telefonisch af en maak voor later een nieuwe afspraak

- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
- Houdt tenminste 1,5 meter afstand
- Volg de aanwijzingen van de medewerkers
- Draag een mondmasker dat uw mond en neus volledig bedekt
- Kom alleen naar uw afspraak!
- Kom op tijd, maar ook niet te vroeg! Bent u langer dan 5 minuten voor uw afspraak
aanwezig; wacht dan alsjeblieft buiten. Dit voorkomt dat er té veel mensen gelijktijdig in
de ontvangsthal aanwezig zijn.

Aan het al dan niet ontvangen van deze brief, zowel voor nu als in de toekomst, kunt u geen
rechten ontlenen, daar het tijdig verlengen van uw verlof uw eigen verantwoording is.

(Deze brief is automatisch gegenereerd en derhalve niet ondertekend)

De korpschef van politie, namens deze,
de politiechef van eenheid Limburg, namens deze,

S.J. Mulder

politie

NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

klik voor feedback
OSenseO-Sense
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren