unfiform

Nieuws SV AVRM

Rechtszaak over het voorhanden hebben van meer dan 3 kilo kruit van erkenninghouders.

Rechtszaak over het voorhanden hebben van meer dan 3 kilo kruit van erkenninghouders.

(Bron: https://www.facebook.com/vuwa.peter)


Er spelen momenteel een paar hele interessante zaken over de hoeveelheid kruit die een erkenninghouder (sportschutter/jager) in zijn bezit mag hebben.
De eerste rechtszaak is inmiddels gewonnen en heeft de rechter de eiser, die zowel sportschutter als jager is, in het gelijk gesteld.
Juist omdat dit een zaak in het algemeen belang van de herladende sportschutter en jager is vinden wij het jammer dat SV de Bunker deze zaak - wegens gebrek aan voldoende financiële middelen - niet heeft kunnen voeren.

Deze specifieke eerste zaak heb ik helaas niet kunnen bijwonen omdat ik er niet tijdig van op de hoogte was, maar parallel hieraan loopt er nog een zaak van gelijke strekking, waar wij goede contacten hebben met de eiser/benadeelde en volgen wij dit van heel nabij.
In het kort komt het er op neer dat de politie op onjuiste gronden een erkenning voor het voorhanden hebben van 8 kg kruit, heeft ingetrokken.
Daarbij heeft de rechter bepaald dat de politie geen beperkingen aan bestaande wetgeving (WECG = Wet Explosieven voor Civiel Gebruik) mag opleggen.

De WECG is in deze leidend aangaande de bepalingen aangaande de opslag van kruit, en niet de politie. De politie kan uitsluitend een erkenning intrekken op basis van feitelijk gedragingen en misdragingen van de erkenninghouder.
Ik denk dat dhr Barendrecht van Kct zich nog wel een keer achter de oren zal krabben om wat hij uiteindelijk met zijn intrekking van die erkenning heeft bereikt; namelijk dat nu is vastgesteld dat iedere erkenninghouder (sportschutter en jager) volgens de WECG tot 50 kruit voorhanden mag hebben...

Gezien de helderheid van uitspraak ligt het niet in lijn der verwachting dat de politie daartegen in hoger beroep zal gaan; hiermee zouden ze immers nog een juridische oorvijg kunnen verwachten...

In de tweede zaak gaat het eveneens om een rechtszaak tegen de afwijzing van een aanvraag van een erkenninghouder (een sportschutter) om 10 kilo kruit voorhanden te mogen hebben. Gezien de uitspraak van de rechter aangaande bovenstaande rechtszaak, ligt het in lijn der verwachtingen dat ook deze door de politie geweigerde aanvraag op dezelfde onjuiste gronden werden geweigerd waardoor de politie ook deze rechtszaak zal verliezen.
Te meer omdat de rechter in deze tweede rechtszaak (aanvraag 10 kg) heeft aangegeven ruggespraak te zullen houden met de rechter die de eerste zaak (ingetrokken erkenning) ook heeft behandeld.

Wordt vervolgt, wij houden jullie op de hoogte.

rechtbank
 
rechtbank
 
 rechtbank
 
 rechtbank
 
rechtbank
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAAR BOVEN
NAAR BENEDEN

svavrm

klik voor feedback
OSenseO-Sense
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Accepteren Weigeren